Podpořte Zelené v Ústeckém kraji!
Chceme Česko moderní, zdravější a spravedlivější.

Zelení fungují bez podpory lobbistických skupin i bez státních příspěvků. Naše činnost je tak závislá na vás, našich podporovatelích a sympatizantech. Jen s vaší pomocí můžeme v našem cíli uspět a růst. Volby do Poslanecké sněmovny se konají již na konci října 2017.

Částka 300 Kč nám umožní pořídit plachtu na plot nebo balkon, za 1 000 Kč vytiskneme tisíc letáků nebo volebních novin, za 2 000 Kč polepíme petiční stánek a za 5 000 Kč zajistíme týdenní výlep na 150 plochách.

Pojďme spolu proměnit Ústecký kraj. Děkujeme!


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a datum narození budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. Emailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi. Po ukončení transakce vám na zadaný email bude doručeno potvrzení o daru.