Bezplatná právní poradna pro rodiče v Liberci a Jablonci

Mnozí rodiče přišli kvůli koronavirovým opatřením o příjmy, někteří i o zaměstnání. Státní pomoc byla a je omezená. Pro řadu lidí je těžké na ni dosáhnout. Hlavně samoživitelky a samoživitelé se tako dostávají do situace, kdy řeší, co budou s dětmi jíst a jestli zaplatí nájem. Obrací každou korunu, jsou pod značným stresem a ten se projevuje i na jejich zdraví a na atmosféře v rodině, která často houstne.

Proto jsme se rozhodli vytvořit v Liberci a Jablonci bezplatnou právní poradnu. Jsme tým právníků, sociálních pracovníků a dobrovolníků. Poradna slouží hlavně rodičům, kteří bydlí v Liberci nebo v Jablonci nad Nisou.

Všichni, kdo v poradně pracují, tak činí zcela zdarma. Váš finanční příspěvek nám pomůže uhradit zejména výdaje za telefon a za provozování webu. Děkujeme!


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Vyplněním tohoto formuláře uzavíráte darovací smlouvu se Stranou zelených. Smlouvu Vám poté automaticky pošleme e-mailem. Potvrzení o přijetí daru potřebné pro uplatnění odečtu v daňovém přiznání obdržíte po konci kalendářního roku anebo obratem na Vaše vyžádání. Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.