Podpořte Zelené v Praze 6!
Již 12 let v Praze 6 hájíme veřejný zájem. Naše hodnoty jsou dlouhodobě pevné a jejich společným jmenovatelem je lepší budoucnost pro všechny.Víme jak na to. Za naším programem nestojí pouze slova a sliby, ale hlavně činy.

Co prosazujeme?
respekt k lidem i přírodě
kvalitní veřejný prostor
transparentnost
dostupné bydlení
participativní demokracie a podpora občanské společnosti
vzdělávání pro budoucnost


Naše financování je zcela transparentní. Mnoho věcí pořídíme zdarma, některé však ne. Každá koruna se počítá.

Děkujeme za vaší podporu!

jménem Zeleného týmu
Mgr. Petr Píša Ph.D. – zastupitel za Zelené v Praze 6

Zelení z Prahy 6
e-mail: praha6@zeleni.cz | Praha6.zeleni.cz


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.