Podpořte Zelené na Praze 5

Strana zelených se bude ucházet o vaše hlasy v letošních komunálních volbách, ve kterých se na další čtyři roky rozhodne, jak se nám v naší městské části bude žít. V minulých volbách jsme získali 11% hlasů a 7 zastupitelských mandátů a v naší práci na radnici chceme pokračovat. Sestavili jsme kvalitní program a pestrou kandidátku s nadpoloviční většinou žen. K našim prioritám patří boj se suchem a horkem, dostupné bydlení, citlivý územní rozvoj, transparence, podpora občanských spolků a kvalitní péče o zeleň a památky. Naši kandidáti a kandidátky nemají vazby na bohaté firmy a mocné developery, naše kampaň je závislá na práci dobrovolníků a darech našich příznivců. Pokud stejně jako my nechcete na Praze 5 jen přespávat a stát v kolonách, ale kvalitně bydlet a žít, podpořte nás darem. Děkujeme!


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a datum narození budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. Emailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi. Po ukončení transakce vám na zadaný email bude doručeno potvrzení o daru.