Podpořte Zelené na Praze 5

Strana zelených sice v tomto volebním období není součástí zastupitelstva Prahy 5, ale nadále pokračujeme v práci. Docházíme na jednání výborů a komisí radnice, abychom mohli informovat občany o aktuálním dění, sledujeme důležité kauzy, pořádáme akce a na větších celopražských tématech spolupracujeme se Zelenými z dalších městských částí. Nemáme vazby na bohaté firmy a mocné developery a naše činnost je závislá na dobrovolné práci členů a darech našich příznivců. Pokud je vám zelená politika blízká, podpořte nás darem. Děkujeme!


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.