Podpořte Zelené na Praze 5
Transparence, participace, informovanost

V zastupitelstvu i mimo něj prosazujeme demokratickou triádu: transparence, participace, informovanost. Podpořili jsme nulovou toleranci hazardu. Zorganizovali jsme diskusní setkání ke školství a školské koncepci Prahy 5. Upozornili jsme na nesmyslný projekt betonových květináčů.
Zelení z Prahy 5 fungují bez podpory lobbistických skupin a dlouhá léta i bez státních příspěvků. Naši zastupitelé byli zvoleni díky finanční podpoře jednotlivců.
Přidejte se k našim podporovatelům i Vy. S Vaší podporou uspějeme.

Základní organizace Praha 5
praha5@zeleni.cz


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a datum narození budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. Emailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi. Po ukončení transakce vám na zadaný email bude doručeno potvrzení o daru.