Podpořte zelenou politiku na Praze 13

Strana zelených je v tomto volebním období opět součástí zastupitelstva na Praze 13 a nadále pokračuje v koaliční spolupráci se zdejšími Piráty. Máme aktivní zastoupení ve finančním, majetkovém a sociálním výboru a skrze pirátské zastupitele sledujeme dění i v dalších radničních výborech, abychom mohli informovat občany o aktuálním dění. Sledujeme pro vás také důležité kauzy, pořádáme komunitní akce a happeningy k důležitým tématům Prahy 13. Protože nemáme vazby na bohaté firmy a mocné developery, je naše činnost závislá na dobrovolné práci členů a darech našich příznivců. Pokud je vám zelená politika blízká, podpořte nás darem. Děkujeme!


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Vyplněním tohoto formuláře uzavíráte darovací smlouvu se Stranou zelených. Smlouvu Vám poté automaticky pošleme e-mailem. Potvrzení o přijetí daru potřebné pro uplatnění odečtu v daňovém přiznání obdržíte po konci kalendářního roku anebo obratem na Vaše vyžádání. Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.