Podpořte Zelené na kandidátce Praha 1 sobě
Změňme společně centrum Prahy!

Do voleb jdeme společně s Praha 1 sobě, společně změňme centrum Prahy! Zkušený zastupitel a bývalý radní Petr Kučera vede kandidátku za Zelené, na dalších místech do toho jdou Barbora Kosíková, Pavel Marc, Filip Lachmann a Jana Titlbachová a další.

Máme za sebou výsledky v tématech, kde nikdo nevěřil v možnost změny. Teď chceme dokončit, co jsme započali v roce 2018 spolu s povolební koalicí.

Podpořte nás v naší činnosti finančním darem! Budeme moci posílit naši předvolební kampaň v ulicích a společně s Vámi měnit město, kde žijeme. Děkujeme za vaši podporu!

Více o kandidatuře Praha 1 sobě
č. 3 na kandidátce P1S - Petr Kučera


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.