Budoucnost bude zelená, nebo nebude žádná!

Klimatická krize, hospodářská krize, čím dál horší dostupnost bydlení pro rodiny s dětmi i ohrožené skupiny obyvatel, žijeme ve složité době a abychom při řešení jejích nástrah uspěli, musíme spolupracovat.


Nabízíme vám tým zkušených lidí, kteří denně sdílí zkušenosti jak se sousedy v terénu, tak s kolegy z celé Evropy, včetně řady vyspělých měst, která již jednotlivé problémy, kterým Praha čelí, dokázala vyřešit.


Naše odbornice a odborníci stojí na čele rozvoje klimatické politiky v Praze. Zajistili financování fondu dostupného bydlení a realizují nejlepší politiku zabydlování v Česku. Dlouhé roky zlepšujeme kvalitu a demokratičnost strategického a územního plánování ve městě. Jsme hlavními advokáty městské hromadné dopravy a udržitelného hospodaření města.


O udržitelnosti nejen mluvíme, my udržitelností žijeme.


„Podporujeme ekologickou politiku Prahy. A potřebujeme jí víc. Mnohem víc. "


Vít Masare, spolupředseda Zelených v Praze

Podpořte naše společné úsilí darem. Spolehlivějšího spojence než v Zelených v Evropě nenajdete.


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.