Chceme Prahu férovou, udržitelnou, zelenou a bezpečnou

Klimatická krize, růst nákladů na život nebo krize bydlení dopadá také na města. Zelení v Praze již roky hájí politiku, v jejímž středu je kvalita života.


Naši zastupitelé v deseti městských částech pracují na tom, aby Praha byla město zelené, odolné a udržitelné, s ulicemi plnými stromů a přívětivým veřejným prostorem, kde se cítí bezpečně děti i senioři. Město, kde si můžete vybrat z mnoha způsobů, jak cestovat, a podílet se na rozhodování o podobě míst, kde bydlíte nebo pracujete. Město, které ví, že bydlení je lidské právo, a ve složité situaci vám vždy podá pomocnou ruku.


Pomozte nám prosazovat naši politiku i na magistrátu. Podpořte naše úsilí darem!Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.