Váš senátor Petr Orel
Úcta k člověku, pokora k přírodě a bezpečná Evropa

Jako ředitel záchranné stanice, člen ČSOP, komunální politik a senátor se celý život věnuji ochraně přírody.

Při své práci v Senátu jsem dokázal spojovat řešení lokálních a regionálních kauz ochrany přírody s působením na národní i evropské úrovni. Z místních témat jsem se věnoval kanálu D-O-L, renovace krajiny v Beskydech po těžebních záměrech, otrávené Bečvě nebo přehradě Skalička. Na celostátní úrovni je za mnou práce v komisi Voda-Sucho, aktivity k zákonům týkající se vody, zemědělské půdy nebo ochraně krajiny před chemií.

V neposlední řadě jsem řešil mnoho evropské legislativy, protože velká část toho, co v oblasti životního prostředí nebo klimatu řešíme, k nám přichází z EU.

Jsem jediný takto profilovaný ochránce přírody v Senátu a rád bych svou práci chtěl vykonávat i nadále. Otázky změn klimatu a s ním spojené témata sucha, energetické bezpečnosti nebo budoucnosti našeho zemědělství a krajiny jsou vzhledem k současné situaci stále důležitější. Proto se znovu ucházím o hlasy voličů.

Upřímně děkuji za vaši finanční podporu.

Petr Orel

e-mail: orel@csopnj.cz | web: www.Petr-Orel.cz


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.