Nová energie pro Vsetín
Podpořte Koalici pro otevřený Vsetín!

Vsetín potřebuje novou energii. Doslova - v době energetické krize potřebujeme budovat městskou elektrárnu, podobně jako to dělal před téměř sto lety starosta Josef Sousedík. Na každý městský objekt - školu, úřad, sportovní halu - patří solární panely. Jen tak dokážeme ušetřit peníze na další rozvoj města.

Město ale potřebuje i novou energii těch, kdo jej vedou. Lidé vidí, jak město chřadne, veřejný prostor je zanedbaný, všudypřítomný nepořádek a reklamní smog. Dobře spravované město se stará jak o velké projekty, tak o detaily.

Třeba méně nepořádku u popelnic. Fungující parkovací systém a bezpečné ulice pro chodce i cyklisty. Dostatek míst ve školkách. Kvalitní dětská hřiště. Více zeleně a méně betonu.

Vsetín může dostat tuto novou energii. Bez změny na radnici to ale nepůjde.

Za poslední roky jsme z opozice dosáhli mnoha pozitivních změn - například omezení hazardu, bezplatné jízdné pro doprovod dětí do 3 let v MHD nebo jsme zastavili škodlivý projekt spalovny v centru. Teď je čas, abychom se podíleli na vedení města.

Podpořte prosím svým darem Koalici pro otevřený Vsetín. Novou energii získá Vsetín právě díky vám - a děkuji, že nás v ní podpoříte!


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.