Chci čisté, moderní a fungující město.
Podpořte Koalici pro otevřený Vsetín!

Z podnikání vím, že i malé změny mohou mít velký dopad. Jako majitel firmy se člověk snaží vylepšovat každodenní provoz, protože jen tak může dosáhnout velkých cílů.

Ve městě je to podobné. Bez toho, aniž by fungovaly každodenní drobnosti, nemá smysl plánovat velké vize. Před tím, než začneme budovat megalomanské lanovky či obchodní galerie, bychom měli zajistit, že fungují věci, které lidé ocení každý den.

Třeba méně nepořádku u popelnic. Ulice bez dopravních zácp a fungující MHD. Dostupné veřejné WC. Bezpečná dětská hřiště. Více zeleně a méně betonu.

Vsetín může být takto správně fungujícím městem. Bez změny na radnici to ale nepůjde.

Poslední čtyři roky jsme z opozice dosáhli několik pozitivích změn - například omezení hazardu. Za vše ostatní nám ale byly odměnou hlavně pomluvy a lži. Mě i mé kolegy to ale neodradilo. Naopak, nakoplo nás to a teď chceme udělat ještě víc.

Podpořte prosím svým darem Koalici pro otevřený Vsetín, za kterou kandiduji v podzimních volbách. Změna Vsetína začíná teď a tady - a děkuji, že nás v ní podpoříte!


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a datum narození budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. Emailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi. Po ukončení transakce vám na zadaný email bude doručeno potvrzení o daru.