Otevřeme dveře lepšímu životu v kraji
Podpořte Zelené

Pomozte nám budovat kraj, ve kterém lidé důvěřují svým politikům. Kraj otevřený novým nápadům a komunikaci s občany. Kraj, po kterém se snadno a levně cestuje. Kraj, který pečuje o krajinu a aktivně řeší sucho i povodně.


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Kolik chcete přispět na úspěch Pirátů a Strany zelených?
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a datum narození budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. Emailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na www.zeleni.cz/soukromi. Po ukončení transakce vám na zadaný email bude doručeno potvrzení o daru.”