Podpořte naši kampaň ke komunálním volbám v Novém Jičíně
Názorově spřízněné strany by především na komunální úrovni měly prosazovat své ideje společně. Proto jsme vytvořili koalici Strany zelených s podporou TOP 09, SNK-ED a STAN. Kampaň financujeme jen ze svých a Vašich příspěvků.

Společně jsme pro slušnost v politice a mezi lidmi. Dbáme na investice do trvalých hodnot, jako je vzdělání, věda, kultura, sociální začleňování a vytváření nediskriminačního prostředí. Dáváme přednost zelené ekonomice a zdravému životnímu prostředí, protože jde o život nás všech.

Společnými silami hodláme v Novém Jičíně a jeho místních částech vybudovat chytré a otevřené město s důrazem na kvalitu veřejného prostoru a životního prostředí, rozvíjet podnikání, investovat do zaměstnanosti a vzdělání, zlepšovat městskou dopravu a infrastrukturu. V neposlední řadě chceme klást důraz na koncepční a dlouhodobé plánování rozvoje města. Na tom všem by se měli podílet také občané.

Váš příspěvek dostane přímo koalice Strany zelených v Novém Jičíně s podporou TOP 09 a STAN na financování volební kampaně, případný přebytek bude využit na financování akcí, jako například Ukliďme Česko.

Na přehled darů se můžete podívat zde.

Základní organizace Nový Jičín | KO Moravskoslezský kraj
Předseda ZO Ondřej Syrovátka, ondrej.syrovatka@zeleni.cz, 608 063 795


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.