Dejte hlas svému regionu!
Zelení v Moravskoslezském kraji působí především v Ostravě, Opavě, Havířově, Novém Jičíně a Krnově. Naše zastupitelky a zastupitelé hájí transparentní politiku odpovědnou k lidem a přírodě.

Bojujeme proti znečištění ovzduší, fandíme lokální ekonomice a chceme spolehlivou a rychlou veřejnou dopravu napříč celým krajem. Důležitým tématem je pro nás rovněž protipovodňová ochrana. Aktuálně připravujeme kampaň proti výstavbě lanovek v Beskydech. Potřebujeme vaši pomoc na cestě do Poslanecké sněmovny! Děkujeme za vaši podporu.


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a datum narození budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. Emailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi. Po ukončení transakce vám na zadaný email bude doručeno potvrzení o daru.