Dejte hlas svému kraji!
Naše zastupitelky a zastupitelé hájí transparentní politiku odpovědnou k lidem a přírodě v Ostravě, Opavě a Novém Jičíně.

Bojujeme za čistší ovzduší a zdravější krajinu, fandíme lokální ekonomice a chceme spolehlivou a rychlou veřejnou dopravu napříč celým krajem. Spolu s naším senátorem Petrem Orlem bráníme dalšímu zastavování krajiny a nesmyslným stavbám typu vodní kanál Dunaj – Odra – Labe.

Abychom mohli dál hájit zájmy lidí i přírody v našem regionu, potřebujeme vaši podporu. Příspěvkem, jakkoliv malým, nám můžete v naší práci velmi pomoci. Do vzkazu k daru napište Dar pro Zelené v Moravskoslezském kraji. Děkujeme!


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.