Podpořte Zelené
Podpořte sdružení PRO KRAJinu

Pracujeme na kampani k volbám do Zastupitelstva Libereckého kraje, které proběhnou v roce 2020. Spojili jsme se lidmi z celého kraje, jejichž primárním zájmem je zdravá krajina, boj proti suchu a adaptace na změnu klimatu. Chceme kraj, který se o sebe bude umět v příštích letech postarat!

Přípravy na volby si však žádají nejen obětavou práci našich členů a příznivců, ale také finanční prostředky. Proti nám budou stát strany hájící zachování současného stavu – tedy směřování většiny krajských investic do betonu a asfaltu. Tyto strany budou mít na kampaň peněz dost. Proto Vás prosíme o finanční podporu.

Do vzkazu k daru napište LIBERECKÝ KRAJ – PRO KRAJINU. Vaše peníze pak budou přesměrovány na transparentní volební účet sdružení Pro KRAJinu. Příjmy a výdaje na tomto účtu budete moci kontrolovat zde.


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji na zelenou kampaň
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.