Podpořte naši kampaň ke komunálním volbám v Liberci

V Liberci kandidujeme pod hlavičkou uskupení Liberec otevřený lidem. Jsme skupina lidí kolem členů libereckých Zelených, LOL! a lidí kolem krajské kandidátky z roku 2020 ProKRAJinu.

Proč Liberec otevřený lidem? Protože chceme Liberec otevřený skutečným potřebám lidí, otevřený jejich nápadům. Jsme tým kompetentních odborníků připravených pro město dotahovat skutečná řešení.

Náš lídr do těchto voleb je Jaromír Baxa, profesí ekonom, učitel a vědec, působí na Univerzitě Karlově, v libereckém zastupitelstvu působí již od roku 2010.

Kandidátku skládáme z dalších zkušených místních politiků (J. Šedlbauer, Z. Kocumová, J. Felcman) i z nové krve – expertů na jednotlivá témata (R. Benešová – školství, J. Stárek – energetika, A. Kšírová – zdravotnictví, J. Gubiš – kultura a mnoho dalších).

Velké strany v Liberci – Starostové, ODS, ANO – mají velké sponzory. A mnohdy je to na jejich politice znát. My si kampaň financujeme pouze z vlastních prostředků a z darů od vás. Přispějte nám a zde na transparentním účtu ihned uvidíte, na co peníze v kampani použijeme.

Základní organizace Zelených Liberec
spolupředsedové: Jindřich Felcman (jindrich.felcman@gmail.com), Radka Benešová (radka.benesova@gmail.com)
Liberec otevřený lidem


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje


Vyplněním tohoto formuláře uzavíráte darovací smlouvu se Stranou zelených. Smlouvu Vám poté automaticky pošleme e-mailem. Potvrzení o přijetí daru potřebné pro uplatnění odečtu v daňovém přiznání obdržíte po konci kalendářního roku anebo obratem na Vaše vyžádání. Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.