Lokální politiku můžeme ovlivňovat společně - místní zájem spojuje
Podpořte práci našich zastupitelů!

Nevadí, když je člověk v menšině, přesto má smysl svůj názor říkat nahlas a má smysl občas bušit hlavou proti zdi. Nakonec člověk zjistí, že u té zdi není sám, že těch „bláznů“ je víc… A to je obrovské povzbuzení.

Základní organizace Brno - Královo Pole
Ing. arch. Helena Vařejková, zastupitelka MČ - Zelená pro Královo Pole
helena.varejkova@zeleni.cz | www.kralovopole.zeleni.cz


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a datum narození budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. Emailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi. Po ukončení transakce vám na zadaný email bude doručeno potvrzení o daru.