Nebuďme suchaři!
Jsme zelení – i proto máme péči o jihočeskou krajinu
na předním místě.

Naší prioritou je péče o krajinu, zejména nutnost efektivnějšího zadržování vody, ale rádi bychom oslovili i voličky a voliče, které zajímá potřeba konkrétních opatření k vyšší transparentnosti a účelnosti v dopravě, nakládání s odpady, energetice, vzdělávání
i turistickému ruchu. Máme kvalitní program a skvělé kandidátky a kandidáty. Po parlamentních a komunálních volbách, které nedopadly podle našich představ, ale potřebujeme vaši pomoc.
A to jak v podobě příspěvku na volební kampaň, tak i osobním zapojením v základních organizacích v blízkosti vašeho bydliště. V minulých krajských volbách si Zelení polepšili.
S vaší podporou bychom se rádi dostali k možnosti podílet se na rozhodování o tom,
co s naším krajem bude v následujících letech. Děkujeme.


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.