Spolu pro lidi a krajinu
Víme, že zdravé životní prostředí, ochrana krajiny a čistota vody leží na srdci mnohým z vás. Proto jsme spojili své síly napříč Jihočeským krajem a jdeme do voleb spolu s nezávislými občany a zástupci jihočeských spolků.

Naše krásná jihočeská krajina nám mizí před očima, plánují se projekty, které mohou zásadně ovlivnit kvalitu ovzduší v Jihočeském kraji, a stále nejsou vyřešeny problémy, jako je efektivní propojení měst a obcí veřejnou dopravou, dostupnost zdravotnické péče a mnohé další.

Pro nás je kvalita života obyvatel zásadním tématem.
Můžete se spolehnout, že vás i nadále budeme otevřeně informovat o všech záměrech a stát pevně za vámi. Jsme uskupení, pro které jsou tato témata prioritou. Vyváženost zastoupení různých zájmů veřejnosti je základem fungující demokracie.
Proto prosíme o vaši podporu. Potřebujeme, aby se o těchto tématech dozvědělo co nejvíce lidí v kraji.
Krajina a voda se samy neubrání – dejte jim svůj hlas.

Děkujeme. <3


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.