Podpořte Zelené v Jesenici
Transparence, participace, informovanost

Základní organizace Zelených v Jesenici se snaží svým působením zlepšovat transparentnost procesů v řízení naší obce, zapojovat občany do jejího chodu, správy i veřejné kontroly a současně nezaujatě a věcně informovat o místním dění.
Zelení v Jesenici fungují bez podpory lobbistických skupin i bez státních příspěvků. Naše činnost je tak závislá na vás, našich podporovatelích a sympatizantech. Budeme tak moc rádi, pokud se rozhodnete naše aktivity finančně podpořit. Jen s vaší podporou můžeme v našem cíli uspět a růst.
Udělejme společně Jesenici lepším místem k žití!

Základní organizace Jesenice
jesenice@zeleni.cz


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.