Podpořte Zelené!
Chceme Česko, ve kterém příroda není na druhé koleji.

Vlny veder, hynoucí lesy a krajina postižená suchem ukazují, že téma změny klimatu se stalo tím nejdůležitějším problémem dneška. Zelení jej mají - jako jediní - jako svou hlavní prioritu.

Po komunálních volbách najdete zelené starosty, starostky a radní ve 42 městech a obcích. Chráníme příznivé životní prostředí tam, kde to máme k lidem nejblíž.

Pomozte nám bránit naši přírodu, lidská práva i demokratické směřování naší země. Každá pomoc se počítá. Naše strana totiž stojí na podpoře jednotlivců jako jste vy, nikoli mocných sponzorů. Děkujeme!


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Vyplněním tohoto formuláře uzavíráte darovací smlouvu se Stranou zelených. Smlouvu Vám poté automaticky pošleme e-mailem. Potvrzení o přijetí daru potřebné pro uplatnění odečtu v daňovém přiznání obdržíte po konci kalendářního roku anebo obratem na Vaše vyžádání. Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.