Podpořte Zelené!
Méně klimatických změn, více rovnosti!

Je pro vás srdeční záležitostí otázka změny klimatu, ochrana přírody nebo řešení témat, která dopadají zejména na ženy, jako je nedostatečná podpora rodiny, dostupnost bydlení nebo sexuální násilí? Chcete, abychom tato témata mohli ještě lépe řešit? Podpořte naši práci!

Pro mnoho lidí v politice jsou naše cíle nemožné, idealistické. My je však považujeme za jediné možné. Naši práci ale můžeme dělat pouze pokud nám v tom pomůžete.

Zadejte prosím trvalý příkaz na podporu zelené politiky. I malý pravidelný příspěvek 300 Kč měsíčně nám umožní, aby zelený hlas bylo více slyšet. A abychom společně z Česka udělali zelené srdce Evropy!


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje


Vyplněním tohoto formuláře uzavíráte darovací smlouvu se Stranou zelených. Smlouvu Vám poté automaticky pošleme e-mailem. Potvrzení o přijetí daru potřebné pro uplatnění odečtu v daňovém přiznání obdržíte po konci kalendářního roku anebo obratem na Vaše vyžádání. Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.