Zelení a Žít Brno s podporou Idealistů
Bez vás to nedáme!

Chceme Brno, kde vás v pěší zóně nesrazí zásobovací Lamborghini. Kde v létě neshoříte na rozžhavené betonové placce bez kousku zeleně. Kde nemusíte nikoho podmáznout, abyste našli místo ve školce. Kde najdete bydlení, aniž byste museli prodat ledvinu.

Prostě normální Brno.

Pokud to máte podobně, budeme rádi, když podpoříte naši kampaň. Každá koruna se počítá.


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.