Chcete zelené, otevřené a přátelské město?
Podpořte Zelené Brno

Město nejen pro auta, ale i pro chodce a cyklisty. Město, které si uvědomuje závažnost klimatických změn a připravuje se na ně. Sebevědomé město, které se umí postarat o ty nejzranitelnější.

O takové Brno dlouhodobě usilujeme. Přestože nejsme v městském zastupitelstvu, máme zastoupení v mnoha městských částech. I na městské úrovni nadále prosazujeme zelený program, i když to bude obtížnější. I proto teď potřebujeme vaši podporu a s chceme s vámi být vidět a slyšet.

Děkujeme!


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.