Podpořte Zelené!

Každý den řešíme problémy, které ovlivňují životy nás všech. Ať už to jsou ty největší věci jako klimatická změna, rostoucí ceny energií, zvládání pomoci uprchlíkům nebo nedostupné bydlení, tak každodenní problémy ve městech a obcích. Pomáháme proti nelegálnímu kácení, byli jsme při řešení otravy Bečvy, řešíme nadbytek nebezpečné chemie v přírodě i stavbu nových bezpečných cyklostezek ve městech.

Zkrátka, řešíme to podstatné. Pomozte nám v tom! Váš pravidelný dar ve výši 300 Kč měsíčně nám umožní pro vás - a pro Zemi - pracovat každý den.


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Vyplněním tohoto formuláře uzavíráte darovací smlouvu se Stranou zelených. Smlouvu Vám poté automaticky pošleme e-mailem. Potvrzení o přijetí daru potřebné pro uplatnění odečtu v daňovém přiznání obdržíte po konci kalendářního roku anebo obratem na Vaše vyžádání. Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.