Zelená pro moderní a zdravé město
Podpořte nás do komunálních voleb 2022!

Jsme Opaváci, známe se a potkáváme každý den. V zastupitelstvu jsme již několik volebních období, od roku 2018 máme dva zastupitele: Dalibora Hudce, který je také radní města, a Daniela Volného. Další naši lidé pracují ve výborech zastupitelstva a komisích rady města. Aktuální informace o naší činnosti najdete na našem webu a facebooku. Ve své práci pro město chceme pokračovat, a proto opět kandidujeme do zastupitelstva i v komunálních volbách 23. a 24. září 2022. Lídrem kandidátky je znovu MUDr. Dalibor Hudec, ostatní kandidáty najdete i s jejich profily (již brzy) na našem webu. Prosíme, podpořte nás libovolnou částkou a pomozte nám přesvědčit naše spoluobčany, že lepší, než na poměry nadávat, je pracovat na jejich zlepšení. Děkujeme!

Zelení v Opavě a sdružení nezávislých kandidátů Zelená pro Opavu
e-mail: info@zelenaproopavu.cz | web: ZelenáProOpavu.cz, FB stránka Zelená pro Opavu


Jsem
Dar pošlu
Přidám se
Daruji
Jednotlivci si mohou souhrnný roční dar 1 000 Kč a vyšší odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu. Pro firmy je minimální částka 2 000 Kč za rok.
Kontaktní údaje

Vzkaz


Strana zelených (IČ 00409740) zpracovává osobní údaje dárců na základě zákonné povinnosti evidovat dárce politických stran v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Prosím, berte na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. E-mailovou adresu a číslo telefonu zpracovává Strana zelených na základě svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu a rozvoje vztahu s dárci. Proti takovému zpracování je možné vznést námitku na soukromi@zeleni.cz. Více o ochraně osobních údajů ve Straně zelených najdete na http://www.zeleni.cz/soukromi.